Instalación silenciosa de clientes m4PRO e m4Conta

As veces penso que debería utilizar títulos menos descriptivos para fomentar a lectura do blog. Agora non hai que facerlle.

Se coma min tes que facer máis de dez instalacións cada vez que os amigos de Solinat deciden actualizar os clientes, vas atopar unha fantástica (e non documentada) solución aquí.

A cousa é que cos novos informes de Alta Calidad xa tiven que copiar a cada cliente os 3 ficheiriños app de marras, que coa axuda dun script de inicio ou ben co package deployment do OCS Inventory NG se distribuen sen problema, pero non desta volta requerían a actualización de todos os clientes e non servía o meu script anterior.

Por sorte mentres procuraba (aínda sigo) un xeito de despregar a nova versión do PDF Creator, sen a toolbar e familiariceime cos parámetros básicos.

A casualidade fixo que cando fun comprobar a versión do cliente para enviar un correo solicitando (novamente) que agregaran a posiblidade de realizar unha instalación de clientes desatendida, atopei esta agradable sorpresa.

This installation was built with Inno Setup. O mesmo instalador co PDF Creator!. Con estes parámetros como referencia fixen as miña probas e aquí está o resultado:

m4PRO.RED.exe /verysilent /log="c:/solinat/m4PRO.RED/tmp/m4PRO_ins.log"

Para rematar unha breve explicación dos parámetros:

/verysilent : Permite a instalación completamente desatendida.

/log=”<nomeficheiro>” : é opcional pero sempre esta ben saber que foi o que se instalou ademáis de axudar a detectar erros en caso de fallo durante a instalación. Nesta ocasión, por exemplo, servíronme para ver que os ficheiros dos novos informes xa viñan nesta instalación.

2010-01-17 12:53:55.067   — File entry —
2010-01-17 12:53:55.067   Dest filename: C:\SOLINAT\m4CONTA.RED\ReportBuilder.app
2010-01-17 12:53:55.067   Time stamp of our file: 2007-09-21 12:20:36.000
2010-01-17 12:53:55.067   Dest file exists.
2010-01-17 12:53:55.067   Time stamp of existing file: 2007-09-21 12:20:36.000
2010-01-17 12:53:55.067   Installing the file.
2010-01-17 12:53:55.083   Successfully installed the file.
2010-01-17 12:53:55.083   — File entry —
2010-01-17 12:53:55.083   Dest filename: C:\SOLINAT\m4CONTA.RED\ReportOutput.app
2010-01-17 12:53:55.083   Time stamp of our file: 2007-09-21 12:20:40.000
2010-01-17 12:53:55.083   Dest file exists.
2010-01-17 12:53:55.083   Time stamp of existing file: 2007-09-21 12:20:40.000
2010-01-17 12:53:55.083   Installing the file.
2010-01-17 12:53:55.099   Successfully installed the file.
2010-01-17 12:53:55.099   — File entry —
2010-01-17 12:53:55.099   Dest filename: C:\SOLINAT\m4CONTA.RED\ReportPreview.app
2010-01-17 12:53:55.099   Time stamp of our file: 2007-09-21 12:20:38.000
2010-01-17 12:53:55.099   Dest file exists.
2010-01-17 12:53:55.099   Time stamp of existing file: 2007-09-21 12:20:38.000
2010-01-17 12:53:55.099   Installing the file.
2010-01-17 12:53:55.099   Successfully installed the file.

Publicado en Cómo amañei...?,m4PRO | Comentarios cerrados

Importando información de m4PRO a EXCEL (e II)

Se liches a primeira parte do artigo, podes atopar esta breve explicación moi práctica. En caso contrario: vuelva usted mañana.

Supoño para comezar, que temos aberta o noso libro excel coa táboa actu, nunha das súas follas. Premendo o botón dereito, enriba de calquera celda con valores, o menú contextual amosará unha liña Modificar consulta…, e unha vez seleccionada teremos o diálogo de debaixo que é o que nos interesa…

Modificar consulta vfpro en excel
En vermello esta indicado o máis importante. O texto de comando corresponde ao número da táboa que nos interesa. Se queremos traballar con outra taboa só temos que cambiar un nome por outro. Por exemplo, fare para facturas recibidas ou faem para facturas emitidas.

Do mesmo xeito o cadro Azul indica o número de empresa. No caso de ter máis dunha, podemos cambiar os datos rapidamente cambiando o número de tres díxitos polo da empresa que nos interesa.

Combinar estas táboas coa potencia das táboas dinámicas permite un novo xeito de extracción de información, en apartados nos que está bastante limitada a aplicación como por exemplo, informes de validación de facturas, unha das miñas preferidas.

Publicado en Cómo amañei...?,m4PRO | 1 Comentario

Importando información de m4PRO a EXCEL (I)

Hai veces nas que o milleiro de informes que trae o m4PRO por defecto, non son suficientes. Neses casos, hai pequenas modificacións que se poden realizar neles, para complementalos e incluso melloralos. Pero outras veces iso non chega, e necesitamos aplicar filtros por campos non moi habituáis, facer pesquisas por importes ou saber que va facturas validou un usuario son dous exemplos de cousas que non se poden facer actualmente no m4PRO e si se podemos atacar a base de datos.
Vou dividir este procedemento en dúas partes, por dous motivos.

 1. A creación da conexión á base de dados só a fas unha vez (esta primeira parte).
 2. É moito escribir nun día ;-)

Fundamentos

As aplicacións de Solinat, polo que sei, realizanse en Visual FoxPro, é por isto que necesitamos un conector específico, e que, en principio, non ven instalado por defecto.
O primeiro que debemos facer é instalar o Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0, que poderedes descargar de aquí. Unha vez realizado este paso, só necesitamos ter unha versión de Ms Office instalada. É posible que tamén funcione con OpenOffice.
Todas as capturas son de Office XP, pero procurarei ir deixando comentarios da versión 2007, porque é a que teño actualmente. Pido desculpas polo desastre do formato, pero non teño tempo para deixalo máis fino, e calquera día cambio de plantilla outra vez e xa queda todo perfecto.

Procedemento

 1. Abrir unha folla Excel ;-).
 2. Datos -> Obtener datos externos-> Nueva consulta de base de datos. Office 2007 – Datos -> Obtener datos externos -> De otras fuentes -> Desde el asistente para la conexión de datos
 3. No Asistente para la conexión de datos seleccionamos Otro o avanzado e Siguiente.
 4. No seguinte diálogo seleccionamos Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro e Siguiente de novo.VFPRO
 5. En Conexión utilizaremos o selector Free Table directory e ben buscamos o camiño ás táboas ou ben o tecleamos directamente. O habitual é que sexa o mesmo agás, a letra da unidade que deberá ser sustituida pola da unidade compartida das aplicacións de Solinat.
 6. vfpro

 7. Na pestana Avanzadas, eu recomendo seleccionar READ, non estou moi seguro deste comportamento, pero penso que deste xeito estamos seguros de que interactuamos coas táboas en modo de só lectura, cousa do máis recomendable xa que eu non me fago responsable dos teus datos, e Solinat menos. ;-).
 8. Unha vez aceptado saímos a un novo diálogo, alí podemos decidir entre conectar á táboa que nos interesa, ou non. Isto xa veremos que non ten moita importancia porque é facilmente modificable.
 9. O último paso (de momento), é gardar este conecto. Darlle un nome e unha descripción (opcional). E premer Finalizar.

Xa temos un conector de datos que poderemos reutilizar en múltiples follas de cálculo. Por defecto estos conectores gárdanse nos meus documentos Mis archivos de origen de datos.

Agora só resta indicar a cela de inserción e deixar que aparezan os dados.

Na segunda parte explicarei como facer modificacións deste conector rapidamente.

Publicado en Cómo amañei...?,m4PRO | 1 Comentario

Visualizando táboas do m4PRO

Un, que é inquedo, gosta de fedellar en todo o que manexa. O m4PRO forma parte do meu día a día, así que sempre que hai que modificar un informe para engadir un campo novo, ou ver onde están almacenados algúns datos rebeldes, necesito botarlles un ollo as táboas.

Como o tema é sempre non gastar un can, hai que procurar moito. Durante un tempo usei DBF Viewer 2000,  mais deixou de ter unha versión freeware,  e parvo de min, non quedei cunha copia do instalador. Durante un tempo andiven probando solucións parciáis ata que finalmente atopei a un inglés  que nos facilita unha solución freeware para visualizar estes datos: o DBF Viewer Plus.

Tratase dunha aplicación das que me gustan a min. Un executable e punto. Podes levala nunha chave USB, ou descargala da súa páxina cada vez que o necesites. Desta vez xa fixen varias copias por se cambia de idea o programador.

A pinta que ten é esta de aquí abaixo. Para o exemplo collín unha táboa de mensaxes internos ou iso me parece a min, que non ten ningún dato delicado.

Podes visualizar case todos os campos e rexistros, e ata modificalos, pero iso mellor non se che ocorra senon queres ter algún problema. O bo é poder consultalos, filtrar e exportar a html (non sei para qué), e a csv (cousa moito máis útil).

Publicado en Cómo amañei...?,m4PRO | 1 Comentario

Script de actualización dos postos de rede do m4PRO e m4PROet

Aproveitando que podo programar a publicación dos artigos, vai este para pechar o ano, mentres eu ando polo húmedo de León co duro traballo de campo que é ir tomar pinchos ;-)

Levo uns 3 anos administrando esta aplicación para uns 20 usuarios (non concurrentes), co que xa me topei cun feixe de caralladas. Algunhas van sendo solventadas, pero outras…

Unha que me parece un pouco cutre, é que nas actualizacións no paso de versión 3.X a 3.X+1, non se actualizan correctamente os postos de rede. A solución que che dan dende solinat é que copies un ficheiriño en cada posto de rede. Para os usuarios de terminal é ben doado porque só o tes que facer unha vez, pero no resto de clientes é unha historia, acender equipos e copiar manualmente.

Así que como son moi vago, decidín que tiña que atopar algún xeito de facer isto dun xeito menos traumático, e a solución que atopei foi crear un script que lanzar dende o netlogon.vbs. Así mediante un proceso composto por un pouco de aprendizaxe, e moito corta e pega, cheguei a este resultado.

‘ Script actualización postos de rede do m4PRO
‘ Por makeijan
‘ Agosto-Decembro de 2006
‘ http:\\acitc.blogaliza.org
‘ Se o usuario ten mapeada a unidade do servidor m4PRO e hai unha instalación local do posto de rede
‘ Copia a nova versión do cliente ó equipo no que se atopa.
‘ O mesmo para m4PROet

On Error Resume Next

Dim Fso, WSHShell

Set WSHShell = CreateObject(“WScript.Shell”)
Set Fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)

If ((Fso.FileExists(“z:\m4PRO\tmp\m4red.exe”)) and (Fso.FileExists(“c:\solinat\m4PRO.RED\m4red.exe”))) Then
Fso.CopyFile “z:\m4PRO\tmp\m4red.exe”, “c:\solinat\m4PRO.RED\m4red.exe”
End If

If ((Fso.FileExists(“z:\m4PROet\tmp\m4red.exe”)) and (Fso.FileExists(“c:\solinat\m4PROet.RED\m4red.exe”))) Then
Fso.CopyFile “z:\m4PROet\tmp\m4red.exe”, “c:\solinat\m4PROet.RED\m4red.exe”
End If

WScript.Quit

Cada un que adapte os camiños ó seu contorno. O posto de rede xa se instala por defecto, en %systemdrive%\solinat, aínda que eu o teño cambiado no servidor, o que provoca que desapareza a icona de cando en cando, nada importante. A unidade mapeada supoño que cada un terá a súa. Sustituir e listo.

O que son as cousas, mentres pegaba e repasaba isto, dinme conta de que igual era máis doado facelo tendo en conta, que todos os usuarios que usan o m4PRO están no mesmo grupo. Aínda que ben pensado, seguirei o ancestral criterio informático.

Si funciona, nin o toques

Publicado en Cómo amañei...?,m4PRO | 1 Comentario